Disclaimer

Algemeen

Violette Deraes, gevestigd in de Kanunnik Van Hoonackerstraat 3, 8000 Brugge en geregistreerd onder ondernemingsnummer BTW BE 0686 821 366, is verantwoordelijk voor de inhoud van de website www.violettederaes.be

Het is niet toegestaan om (gedeelten) hiervan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder schriftelijke toestemming. Voor persoonlijk, niet commercieel gebruik is deze toestemming niet nodig.

Als je gebruik maakt van de informatie op deze website geef je aan akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Inhoud en aansprakelijkheid

Je kunt geen rechten ontlenen aan de gegevens op deze website.

Violette Deraes streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden, maar kan niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is.

Violette Deraes aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van, of voortvloeiend uit het gebruik van de informatie van deze website. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houden wij ons aanbevolen.

Hoewel wij alles in het werk stellen om misbruik te voorkomen, is Violette Deraes niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website worden doorgestuurd of openbaar worden gemaakt.

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk of professioneel advies aan noch als medische diagnose voor de gebruiker worden beschouwd.

Violette Deraes heeft uitsluitend de doelstelling geïnteresseerden in coaching te informeren over de bijdrage die haar diensten in de meest ruime zin van het woord kunnen leveren aan persoonlijke groei en ontwikkeling en het bevorderen van het welzijn. Daarnaast stelt zij deze geïnteresseerden op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van coaching in relatie tot persoonlijke groei en ontwikkeling en het bevorderen van het welzijn in de breedste zin van het woord.

Violette Deraes kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de gepubliceerde informatie.

Medische diagnose

Deze website is niet bedoeld als vervanging van een medische diagnose of bedoeld om een medische behandeling of therapie van welke aard dan ook te vervangen. De gebruiker wordt nadrukkelijk geadviseerd zijn of haar arts te raadplegen voor specieke informatie over zijn persoonlijke gezondheidssituatie.

Vragen of klachten

Heb je vragen/klachten of opmerkingen over onze disclaimer? Deze kun je e-mailen naar: hallo@violettederaes.be